Dzień Otwarty w Naszej Szkole

Co można zrobić z papierowego talerzyka?
Jakie przeszkody może pokonać przedszkolak na sali gimnastycznej?
Jakie zabawki znajdują się w oddziale przedszkolnym?
Na jakie gry i zabawy edukacyjne może liczyć kandydat na przedszkolaka w naszej szkole?

Na te i wiele innych atrakcji oraz degustację tradycyjnych herbatników domowego wypieku mogli liczyć zaproszeni goście w dniu 3 kwietnia 2016r. w związku z planowanym otwarciem grupy przedszkolnej przy Szkole Podstawowej w Czartajewie.
Wielu rodziców przybyło ze swoimi pociechami do szkoły, w której sami się uczyli.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego: pan wójt Edward Krasowski, pani kierownik GZOS Teresa Karolczuk, pani kierownik biblioteki gminnej Urszula Sugier.
Na początku pani dyrektor Helena Król przedstawiła ofertę szkoły dla przyszłych przedszkolaków. Potem wszyscy obejrzeli krótkie przedstawienie o tematyce wiosennej. Następnie goście zostali zaproszeni na zajęcia plastyczne, dydaktyczno-ruchowe i sportowe oraz słodki poczęstunek .
Maluchy z ogromnym zaangażowaniem przy wsparciu rodziców, starszych koleżanek z Samorządu Uczniowskiego oraz nauczycieli wykonywali piękne prace plastyczne. W innym miejscu zabawy dydaktyczno- ruchowe przy muzyce integrowały przyszłych kolegów grupy przedszkolnej. A najwięcej atrakcji czekało dzieci na sali gimnastycznej gdzie należało pokonać ogromny tor przeszkód. I tu nie zabrakło wsparcia ze strony dorosłych i starszych koleżanek ze szkoły.
Gorąco zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym do naszej placówki. Oferujemy maluchom bogato wyposażoną salę zabaw, wiele pomocy dydaktycznych, plac zabaw spełniający wymogi unijne oraz doświadczoną kadrę pedagogiczną. Zaletą naszej szkoły jest też jej lokalizacja. Placówka mieści się na uboczu, a plac zabaw i boisko szkole oddalone są od ulicy.

mgr Władysława Pierewoj