Szkoła

W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Czartajewie
uczęszcza 171 uczniów i 73 przedszkolaków
Odziały przedszkolne:
 • Grupa 3 latków liczy 25 dzieci  
 • Grupa 4-5 latków liczy 25 dzieci
 • Grupa 6 latków liczy 23 dzieci 
 •  Klasa I  (24 uczniów)  –   wychowawca  mgr Katarzyna Łopaciuk
 • Klasa II ( 16 uczniów ) – wychowawca mgr Małgorzata Zinkiewicz
 •  Klasa III (17 uczniów) –  wychowawca mgr Katarzyna Boratyńska
 •  Klasa IV  (15 uczniów) – wychowawca mgr Marcin Stypułkowski
 •  Klasa V (15 uczniów)  – wychowawca mgr Dariusz Dziedzia
 •  Klasa VI  (14 uczniów) – wychowawca mgr Ewa Pura
 •  Klasa VIIA   (17 uczniów)  – wychowawca mgr Władysława Pierewoj
 •  Klasa VIIB   (17 uczniów)   – wychowawca mgr Marta Gierasimiuk
 •  Klasa VIIIA  (18 uczniów)   – wychowawca mgr Nela Drywulska
 • Klasa VIIIB ( 18 uczniów) – wychowawca mgr Anna Kuligowska- Kubeł