Szkoła

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej w Czartajewie
uczęszcza 163 uczniów i 70 przedszkolaków
Odziały przedszkolne:
 • Grupa 3 latków liczy 19 dzieci  
 • Grupa 4-5 latków liczy 26 dzieci
 • Grupa 6 latków liczy 25 dzieci 
 •  Klasa I  (17 uczniów)  –   wychowawca  mgr Małgorzata Zinkiewicz
 •  Klasa II (17 uczniów) –  wychowawca mgr Katarzyna Boratyńska
 •  Klasa III  (17 uczniów) – wychowawca mgr Katarzyna Łopaciuk
 •  Klasa IV (11 uczniów)  – wychowawca mgr Dariusz Dziedzia
 •  Klasa V  (15 uczniów) – wychowawca mgr Ewa Pura
 •  Klasa VIA   (16 uczniów)  – wychowawca mgr Władysława Pierewoj
 •  Klasa VIB   (16 uczniów)   – wychowawca mgr Marta Gierasimiuk
 •  Klasa VIIA  (18 uczniów)   – wychowawca mgr Nela Drywulska
 • Klasa VIIB ( 18 uczniów) – wychowawca mgr Anna Kuligowska- Kubeł
 • Klasa VIII ( 18 uczniów ) – wychowawca mgr Kheiri Al Ghazali