WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

Klasa Przedmiot

edukacja

Wydawnictwo Podręcznik, tytuł, autor Nr dopuszczenia

I

Edukacja wczesnoszkolna MAC

JUKA

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory”

podręcznik i ćwiczenia

833/1/2017
Język angielski Nowa Era J. Heathy, R. Adlard with Dorota Sikora – Banasik „ Hello Explorer 1” 830/1/2017
Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak „Poznaję Boży świat”  
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„Bóg świat i ja”

ISBN 978-83-60311-74

II

Edukacja wczesnoszkolna MAC

JUKA

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory”

podręcznik i ćwiczenia

833/2/2018
Język angielski Nowa Era Z. Stachura „Hello Explorer 2” 830/2/2018
Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak

„Odkrywam królestwo Boże”

AZ-12-01/18-KI-7/21
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„Dobra nowina i ja”

ISBN 978-83-60311

-90-5

III

Edukacja wczesnoszkolna Nowa Era Ewa Hryszkiewicz

Barbara Stępień

„Elementarz odkrywców”

„Elementarz odkrywców. Matematyka.”

790/6/2019
Edukacja wczesnoszkolna Nowa Era „Elementarz odkrywców”- ćwiczenia
Język angielski Nowa Era J. Heathy, R. Adlard Dorota Sikora – Banasik „ Hello Explorer” 830/3/2019
Religia katolicka Jedność Ks. J. Czerkawski, E.Kondrak

„Jezus jest z nami”

AZ-13-01/12-KI-4/13
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„ Historie biblijne i ja”

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik, tytuł, autor

Nr dopuszczenia

1

Język polski Nowa Era A. Klimowicz,

„ Nowe słowa na start”

907/1/2017

2

Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/1/2020/z1

3

Przyroda Nowa Era M.Marko-Workowska,

F.Szlajfer

„Tajemnice przyrody”

863/2019/z1

4

Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer ”

837/1/2017

5

Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/1/2017

6

Muzyka Nowa Era M.Gromek, G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/1/2017

7

Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/1/2017

8

Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to”

847/1/2020/z1

9

Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/1/2017

10

Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

B. Nosek

„Miejsca pełne Bogactw”

AZ-21-02/12-KI-1/12

11

Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna E. Podgórzak

„Życie z Bogiem”

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik, tytuł, autor

Nr dopuszczenia

1

Język polski Nowa Era A. Klimowicz,

„ Nowe słowa na start”

907/2/2018

2

Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/2/2018

3

Biologia Nowa Era M. Sęktas, J. Stawarz

„Puls życia”

844/1/2018

4

Geografia Nowa Era F. Szlajfer

„Planeta Nowa”

906/1/2018

5

Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer ”

837/2/2018

6

Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/2/2018

7

Muzyka Nowa Era M.Gromek,G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/2/2018

8

Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/2/2018

9

Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to”

847/2/2021/z1

10

Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/2/2018

11

Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

 

12

Religia prawosławna Parafia prawosławna św. Proroka Eliasza

Białystok

H. Borowik

„W cerkwi prawosławnej”

ISBN 83-907492-1-1

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik, tytuł, autor

Nr dopuszczenia

1

Język polski Nowa Era A. Klimowicz,

„ Nowe słowa na start”

907/3/2019

2

Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/3/2019

3

Biologia Nowa Era M. Sęktas, J. Stawarz

„Puls życia”

844/2/2019

4

Geografia Nowa Era T.Rachwał, R. Malarz

„Planeta Nowa”

906/2/2019

5

Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer 6”

837/3/2019

6

Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/3/2019

7

Muzyka Nowa Era M.Gromek,G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/3/2019

8

Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/3/2019

9

Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to”

847/3/2018

10

Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/3/2018

11

Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno ”

AZ-22-01/20-KI-4/21

12

Religia prawosławna Bratczyk Hajnówka M. Jakimiuk

„Katechizm cerkwi prawosławnej”

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik, tytuł, autor

Nr dopuszczenia

1

Język polski Nowa Era J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęk N.Bielawska „ Nowe słowa na start”

907/4/2020

2

Język angielski Nowa Era A. Bandis D. Shotton „ Ten Explorer 7 New”

737/4/2017

3

Język rosyjski WSiP B. Gawęcka -Ajchel „Echo 7”

805/1/2017

4

Muzyka Nowa Era M.Gromek, G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/4/2020/z1

5

Plastyka Nowa Era M. Ipczyńska , N. Mrozowiak „Do dzieła”

903/4/2020/z1

6

Historia Nowa Era S. Rosiak , A Łaszkiewicz , J. Kłaczkow

„Wczoraj i Dziś”

877/4/2020/z1

7

Geografia Nowa Era T. Rachwał , R. Malarz, M. Szubert

„Planeta Nowa”

906/3/2019/z1

8

Biologia Nowa Era M. Jefimow „Puls życia”

844/3//2020/z1

9

Chemia Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin „Chemia nowej ery”

785/1/2017

10

Fizyka Nowa Era G. Francuz-Ornat , T. Kulawik, M. Nowotny -Różańska „ Spotkania z fizyka”

885/1/2017

11

Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/4/2020/z1

12

Informatyka Nowa Era G.Koba „Lubię to”

847/4/2020/z1

13

Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak,

E. Parszewska „ Błogosławieni , którzy szukają Jezusa”

AZ-31-01/13-KI-3/13

14

Religia prawosławna Parafia Prawosławna Świętego Ducha ks. P. Borowik „ Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją”  

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Czartajewie

rok szkolny 2021/2022

lp.

Przedmiot

Wydawnictwo

Podręcznik, tytuł, autor

Nr dopuszczenia

1

Język polski Nowa Era J. Kościerzyńska „ Nowe słowa na start”

907/5/2021/z1

2

Język angielski Nowa Era A. Bandis D. Shotton „ Ten Explorer 8”

837/5/2021/z1

3

Język rosyjski WSiP B. Gawęcka -Ajchel „Echo 8”

805/2/2018

4

Historia Nowa Era R. Śniegocki, A. Zielińska

„Wczoraj i Dziś”

877/5/2021/z1

5

Wiedza o społeczeństwie Nowa Era I. Janicka, A. Janicki „Dziś i jutro”

874/2021/z1

6

Geografia Nowa Era T. Rachwał , D. Szczypiński

„Planeta Nowa”

906/4/2021/z1

7

Biologia Nowa Era B.Sągin, A. Boczarowski M. Sęktas „Puls życia”

844/4/2021/z1

8

Chemia Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin „Chemia nowej ery”

785/2/2018

9

Fizyka Nowa Era G. Francuz-Ornat , T. Kulawik, M. Nowotny -Różańska „ Spotkania z fizyka”

885/2/2018

10

Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/5/2021/z1

11

Informatyka Nowa Era G.Koba „Lubię to”

847/5/2021/z1

12

Edukacja dla bezpieczeństwa Nowa Era J. Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie”

846/2017

13

Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak,

E. Parszewska „ Błogosławieni , którzy ufają Jezusowi”

AZ-32-01/13-KI-4/14

14

Religia prawosławna Prawosławna diecezja Lubelsko-Chełmska I. Kocharz

„Podręcznik do religii prawosławnej”