Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Czartajewie swój początek funkcjonowania datuje na rok 1911, kiedy to matka właściciela majątku czartajewskiego Pani Barbara Wołk prowadziła tajne nauczanie dzieci fornali dworskich i dzieci chłopskich.skanuj
W 1919 roku powstała szkoła państwowa, w której nauczyciele byli opłacani przez państwo, a utrzymywanie ich spoczywało na samorządach.
W latach 1922-24 właściciel posiadłości Czartajewa, Stanisław Wołk wybudował szkołę drewnianą z 4 izbami lekcyjnymi.
W latach 1916-1932 kierowniczką była Pani Anna Górecka.
W 1931 roku Irma Wołk ( żona Stanisława ) otrzymała zezwolenie na postawie budynku drewnianego, z przeznaczeniem go na szkołę.skanuj 1
W okresie okupacji w latach 1939 – 1941 funkcjonowała szkoła z klasami I- V, natomiast w latach 1941 – 1943 nauczanie odbywało się na tajnych kompletach prowadzonych przez Państwa Dudziców. Pan Jan Dudzic był kierownikiem szkoły od 1932 do 1960.
W latach 1944-46 zbudowano w czynie społecznym szkołę w której mieściły się 4 izby lekcyjne, 3 mieszkania dla nauczycieli.
Od 1946 roku funkcjonuje pełna 7 klasowa szkoła podstawowa.
skanuj0002W 1960 roku kierownikiem a następnie dyrektorem szkoły zostaje Pan mgr inż. Bogusław Tatarczuk. Pod jego kierownictwem powstał piętrowy budynek na potrzeby szkoły i Dom Nauczyciela.
W 1986 roku po 26 latach pełnienia funkcji kierownika potem dyrektora placówki w Czartajewie Pan mgr inż. Bogusław Tatarczuk przechodzi na emeryturę.
Nowym Dyrektorem zostaje Pani mgr Lilia Żebrowska, a w 1992 roku powołany zostaje na stanowisku dyrektora jej dotychczasowy zastępca Pan mgr Kazimierz Gietek.
Po wprowadzeniu reformy oświaty w 1999 roku, kiedy reaktywowane zostają gimnazja Pan Dyrektor mgr Kazimierz Gietek powołany zostaje na Dyrektora Gimnazjum Gminnego, a dyrektorem zostaje Pani mgr Maria Jolanta Tatarczuk, która tą funkcję pełniła do 2009 roku.
Mimo ogromnych trudności finansowych ale przy dobrej współpracy z Wójtem Gminy Panem Edwardem Zarembą , radnymi, rodzicami oraz osobami życzliwymi szkole udaje się w 2000 roku doprowadzić do powstania trawiastego boiska szkolnego oraz boiska o nawierzchni asfaltowej.SSA42627
Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Edwarda Zaremby oraz radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Sycewiczem w lipcu 2004 roku rozpoczynają się prace przy budowie sali gimnastycznej trwające do sierpnia 2005 roku.
W maju 2006 roku dokonano rozbiórki starej stołówki szkolnej by w jej miejscu powstał nowy obiekt o wysokim standardzie unijnym.
Wykonano też nową elewację budynku drewnianego i wyłożono kostkę na dziedzińcu szkolnym.
Od 2009 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czartajewie jest Pani mgr Helena Król.
W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszcza 130 uczniów do klas I-VI i 45 dzieci  do dwóch oddziałów przedszkolnych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna składająca się z 15 nauczycieli.
Oprócz zajęć obowiązkowych dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe takie jak: kółko plastyczne, teatrzyk szkolny, chór, zajęcia sportowe.
Do dyspozycji uczniów szkoła posiada bardzo duże zaplecze dydaktyczne, które na bieżąco wzbogaca oraz nowoczesną pracownię informatyczną.

Władysława Pierewoj