Nauczyciele

Grono pedagogiczne

rok szkolny 2020/2021

 • mgr Helena Król (nauczyciel dyplomowany) – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

 • mgr Dariusz Dziedzia (nauczyciel dyplomowany)-wychowawca klasy IV nauczyciel wychowania fizycznego

 • mgr Małgorzata Zinkiewicz (nauczyciel dyplomowany)-wychowawca klasy I , nauczyciel muzyki

 • mgr Iwona Kłopotowska (nauczyciel kontraktowy)-wychowawca oddziału przedszkolnego

 • mgr Anna Marcinkiewicz (nauczyciel dyplomowany)

 • mgr Elżbieta Szawkało (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca oddziału przedszkolnego                   

 • mgr Katarzyna Łopaciuk (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy III

 • mgr Katarzyna Boratyńska (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy II

 • mgr Irena Grzeszczuk (nauczyciel dyplomowany) –oddział  przedszkolny

 • mgr Nela Drywulska (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy VIIa, nauczyciel historii, plastyki, zajęć komputerowych i wychowania do życia w rodzinie

 • mgr Anna Kuligowska-Kubeł (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy VIIb nauczyciel wychowania fizycznego, religii katolickiej

 • mgr inż. Kheiri Al Ghazali (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego

 • mgr Władysława Pierewoj (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy VIa, nauczyciel języka polskiego

 • mgr ks. Jarosław Błażejak (nauczyciel dyplomowany) – nauczyciel religii katolickiej

 • mgr ks. Krzysztof Matwiejuk (nauczyciel kontraktowy) – nauczyciel religii prawosławnej

 • mgr Marta Gierasimiuk (nauczyciel mianowany)-wychowawca klasy VI B nauczyciel języka polskiego

 • mgr Krystyna Mantur (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel języka rosyjskiego

 • mgr Elżbieta Czerwiec (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel historii, wos, edb

 • mgr Agnieszka Maciejewskwa (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel geografii

 • mgr Agnieszka Malinowska (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel biologii i chemii

 • mgr Jarosław Piotrowski (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel fizyki

 • mgr Marcin Stypułkowski (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel wychowania fizycznego

 • mgr Ewa Pura (nauczyciel dyplomowany)- wychowawca klasy V-nauczyciel matematyki

 • mgr Barbara Jackowiak – ( nauczyciel stażysta ) oddział przedszkolny