Rada rodziców

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

  1. Pani Wioletta Niemyjska

  2. Pani Katarzyna Kryńska

  3. Pani Elżbieta Porzezińska

  4. Pani Teresa Żukowska

  5. Pani Elżbieta Orzepowska

  6. Pani Aneta Borkułak

  7. Pani Renata Harkiewicz

  8. Pani Edyta Łodko

  9. Pani Marta Toczyńska

  10. Pani Justyna Kazimieczuk