Edukacja wczesnoszkolna (kl. I – III)

 

KLASA IB –  Małgorzata Zinkiewicz

KLASA IA- Anna Łempicka

KLASA II -Katarzyna Boratyńska

KLASA III- Katarzyna Łopaciuk