Dokumenty

 

Standardy ochrony małoletnich

w Szkole Podstawowej w Czartajewie

Standardy ochrony małoletnich SP Czartajew

 

                     STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2022 W CZARTAJEWIE     

                                                       statut 2023/2024 nowy                                                             

 

                                                     plan lekcji od 5 lutego 2024

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARTAJEWIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO 2023 (1) (1)