PRACE UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ

  Modele przestrzenne węglowodorów: prace uczniów z klasy 8- wykonane na lekcji chemii. W celu kształcenia umiejętności oznaczania wartościowości pierwiastków chemicznych a także zachowania właściwych proporcji ilościowych między atomami węgla i wodoru – uczniowie z klasy 8 wykonali modele pręcikowo – kulkowe węglowodorów. Wykazali się pomysłowością w zakresie doboru materiałów i zachowali poprawne parametry chemiczne.

PRACE UCZNIÓW KLASY SIÓDMEJ

  Piramida prawidłowego żywienia w wersji 3D! Praca uczniów z klasy 7. Uczniowie z klasy 7 pod opieką Pani Agnieszki Malinowskiej na lekcji biologii – wykonali nowatorską postać piramidy prawidłowego żywienia w 3D. Pomysł na taką wersję  piramidy zaproponowali sami uczniowie.W ramach edukacji prozdrowotnej – zaprezentowali swoją pracę na holu szkolnym. Piramida wzbudziła bardzo duże Czytaj dalej …

Dzień Języka Ojczystego

  W dniu 21.02. 2024 r. z okazji Dnia Języka Ojczystego uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w zabawie ortograficznej przygotowanej przez Samorząd Uczniowski. Każdy mógł się sprawdzić rozwiązując zadania ortograficzne online. Wielu uczniom udało się osiągnąć bezbłędny wynik, za co otrzymali słodką nagrodę. 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

  W dniu 20 lutego 2024 roku odbyło się zebranie z rodzicami. Prelekcję dotyczącą szkodliwości i negatywnym wpływie energetyków na zdrowie przedstawiła Pani Dorota Sobolewska – pracownik PSSE w Siemiatyczach. Pani Dyrektor przedstawiła wyniki klasyfikacji za I okres roku szkolnego 2023/2024 r. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI W I OKRESIE ROKU SZKOLNEGO Czytaj dalej …

Zebranie rodziców

W dniu 20.02.2024 odbędzie się spotkanie Pani dyrektor z rodzicami na sali gimnastycznej o godz. 14.15. Celem spotkania jest posumowania pracy po pierwszym półroczu. Następnie odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Zapraszany serdecznie!