EDUKACJA PROZDROWOTNA NA LEKCJI BIOLOGII W KLASIE 8

  Dziewczęta i chłopcy na lekcji biologii w klasie 8 podczas omawiania treści z zakresu dziedziczenia cech – zapoznali się z konsekwencjami oddziaływania czynników mutagennych na organizm człowieka. Opracowali własne ,,ulotki prozdrowotne”, których celem było uwrażliwienie młodszych kolegów i koleżanek na zagadnienia prawidłowej profilaktyki prozdrowotnej. Prace uczniów zostały umieszczone na drzwiach do pracowni biologiczno – Czytaj dalej …

ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA LEKCJI BIOLOGII W KLASIE 7 W RAMACH: ,, PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ” W ZŁAMANIACH KOŃCZYN

  Uczniowie z klasy 7 po przyswojeniu wiadomości i umiejętności teoretycznych z zakresu urazów narządu ruchu – mieli okazję na lekcji biologii przygotować się do udzielenia praktycznej ,,pierwszej pomocy przedmedycznej” w sytuacji złamania kończyny górnej i dolnej. Podczas scenek sytuacyjnych – wykorzystali niezbędne pomoce medyczne, które znajdowały się w ich domowych apteczkach.

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

  Drodzy uczniowie i rodzice !!! Nasza szkoła przystąpiła do projektu “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych. Jedynym warunkiem Czytaj dalej …

KONKURS SKO

  Uwaga! Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs plastyczno-techniczny dla klas IV-VIII. Chętni uczniowie przygotowują samodzielnie wykonaną, z różnych dostępnych materiałów ,,Skarbonkę z recyklingu” Prace przynosimy do p. Ewy Pury do 7 listopada 2023 r Szkolna Kasa Oszczędności ogłasza konkurs plastyczny dla klas I-III. Chętni uczniowie klas I-III przygotowują samodzielnie plakat. Na pracy umieszczamy hasło ,,Oszczędzam Czytaj dalej …

ŚWIĘTO KEN ORAZ ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

  Drodzy Pierwszoklasiści! Jestem przekonana, że każdy dzień spędzony w szkole będzie dla Was interesującą podróżą, podczas której poznacie nowe wiadomości, ciekawe postacie, nawiążecie przyjaźnie, zdobędziecie doświadczenia i przekonacie się, że możecie tu liczyć na ludzi, którzy będą nieść pomoc w każdej sytuacji. Już dziś bardzo Was o to proszę, jeśli czegoś nie wiecie, zadawajcie Czytaj dalej …

Narodowe Czytanie

    Akcja Narodowego Czytania to wydarzenie, które ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej oraz popularyzację czytelnictwa. Zostało ono objęte honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczna lektura to „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. W okolicznościowym liście Prezydent RP Andrzej Duda napisał: „– To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym Czytaj dalej …

Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024

Rozpoczyna się  nowy rok szkolny 2023/2024 Mam nadzieję, że wszystkim nam towarzyszą pozytywne odczucia. Nowy rok szkolny to nowe szanse i możliwości. Liczę, że po dobrze spędzonych wakacjach, powrót do nauki, pracy wiąże się z optymistycznym nastawieniem i jak najlepszymi oczekiwaniami. Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu Czytaj dalej …

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września 2023 roku Autobusy dowożące dzieci w dniu 4 września kursują według rozkładu z ubiegłego roku szkolnego zabierając dzieci w poszczególnych miejscowościach z przystanków autobusowych. O godzinie 8.00 msza św.  w kościele oraz nabożeństwo  w szkole z udziałem uczniów uczęszczających na religię prawosławną. Godzina 9.00 – spotkanie Czytaj dalej …