Stołówka

Najsmaczniejsze miejsce w szkole

W stołówce w SP Czartajew zatrudnionych jest 5 osób pań przygotowujących posiłki .

Przygotowują one posiłki  dla około 400 osób.

W naszej szkole dożywia się 225 uczniów.

Z przygotowanych posiłków korzystają również dzieci  ze SP w Tołwinie i Bez tytułu 2 z Przedszkola i Żłobka Gminnego w Siemiatyczach.

Posiłki są tam codziennie dowożone w termosach przez pracownika szkoły.

W przedszkolu, żłobku i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych  dzieci korzystają z 3 posiłków.

Koszt jednego obiadu wynosi 3,00 zł dla ucznia , śniadanie oraz podwieczorek łącznie kosztuje 4,00 zł.

Część uczniów ma posiłki refundowane przez GOPS i MOPS w Siemiatyczach.  

Porcje obiadowe w szkole wydawane są od godz. 9:30, a ostatnia zmiana konsumuje posiłki o godz. 12:30.