WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

Klasa Przedmiot

edukacja

Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
 

 

 

I

 

 

Edukacja wczesnoszkolna  MAC S.A. J.Okuniewska, B. Skrzypiec, S.Piłat

„Ato ciekawe”

 podręczniki i ćwiczenia

1158/1/2022
Język angielski Nowa Era J. Heathy, R. Adlard with  Dorota Sikora – Banasik „ Hello Explorer 1” 830/1/2017
Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak „Poznaję Boży świat”  
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„Bóg świat i ja”

ISBN 978-83-60311-74
 

 

 

II

Edukacja wczesnoszkolna JUKA Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

„Gra w kolory”

 podręczniki i ćwiczenia

833/2/2018
Język angielski Nowa Era Z. Stachura „Hello Explorer 2” 830/2/2018
Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak

„Odkrywam królestwo Boże”

AZ-12-01/18-KI-7/21
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„Dobra nowina i ja”

ISBN 978-83-60311

-90-5

 

 

III

Edukacja wczesnoszkolna JUKA Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska Beata Sokołowska „Gra w kolory” podręczniki i ćwiczenia 833/3/2019
Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski Nowa Era J. Heathy, R. Adlard   Dorota Sikora – Banasik „ Hello Explorer” 830/3/2019

 

Religia katolicka Jedność Ks. dr. K. Mielnicki,  E.Kondrak

„Poznaje Jezusa”

AZ-13-01/18-KI-14/22
Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna Dr L. Busłowska

Ks. A. Busłowski

„ Historie biblijne i ja”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

lp. Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
1 Język polski WSiP I.                I. Bartol, M. Biskupska,

II.              J. Najmanowicz-Michalak

„ Zamieńmy słowo”

1163/1/2023
2 Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/1/2020/z1
3 Przyroda Nowa Era M.Marko-Workowska,

F.Szlajfer

„Tajemnice przyrody”

863/2019/z1
4 Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer ”

837/1/2017
5 Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/1/2017
6 Muzyka Nowa Era M.Gromek, G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/1/2017
7 Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/1/2017
8 Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to” 847/1/2020/z1
9 Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/1/2017
10 Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

„Odkrywam życie z Jezusem”

AZ-1-01/18
11 Religia prawosławna Warszawska Metropolia Prawosławna E. Podgórzak

„Życie z Bogiem”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy V Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

lp. Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
1 Język polski Nowa Era A. Klimowicz,

„ Nowe słowa na start”

907/2/2018
2 Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/2/2018
3 Biologia Nowa Era M. Sęktas, J. Stawarz

„Puls życia”

844/1/2018
4 Geografia Nowa Era F. Szlajfer

„Planeta Nowa”

906/1/2018
5 Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer ”

837/2/2018
6 Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/2/2018
7 Muzyka Nowa Era M.Gromek,G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/2/2018
8 Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/2/2018
9 Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to” 847/2/2021/z1
10 Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/2/2018
11 Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

 
12 Religia prawosławna Parafia prawosławna św. Proroka Eliasza

Białystok

H. Borowik

„W cerkwi prawosławnej”

ISBN 83-907492-1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

 

lp. Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
1 Język polski Nowa Era A. Klimowicz,

„ Nowe słowa na start”

907/3/2019
2 Historia Nowa Era G. Wojciechowski,

„Wczoraj i Dziś”

877/3/2019
3 Biologia Nowa Era M. Sęktas, J. Stawarz

„Puls życia”

844/2/2019
4 Geografia Nowa Era T.Rachwał, R. Malarz

„Planeta Nowa”

906/2/2019
5 Język angielski Nowa Era J. Heath, M. Crawford,

„Junior Explorer 6”

837/3/2019
6 Technika Nowa Era L. Łabecki, M. Łabecka

„Jak to działa”

295/3/2019
7 Muzyka Nowa Era M.Gromek,G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/3/2019
8 Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/3/2019
9 Informatyka Nowa Era M. Kęska „Lubię to” 847/3/2018
10 Plastyka Nowa Era J. Lukas, K. Onak

„Do dzieła”

903/3/2018
11 Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E.Kondrak,

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno ”

AZ-22-01/20-KI-4/21
12 Religia prawosławna Bratczyk Hajnówka M. Jakimiuk

„Katechizm cerkwi prawosławnej”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

lp. Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
1 Język polski WSiP A.    Karolczyk – Kozyra, M. Krajewska,  „ Zamieńmy słowo” 1163/4/2023
2 Język angielski Nowa Era A. Bandis D. Shotton „ Ten Explorer 7 New” 737/4/2017
3 Język niemiecki WSiP A.    Potopowicz, B. Chyłka „Naturlich auf Deutsch” 1166/1/2023
4 Muzyka Nowa Era M.Gromek, G.Kilbach

„Lekcja muzyki”

852/4/2020/z1
5 Plastyka Nowa Era M. Ipczyńska , N. Mrozowiak  „Do dzieła” 903/4/2020/z1
6 Historia Nowa Era S. Rosiak , A Łaszkiewicz , J. Kłaczkow

„Wczoraj i Dziś”

877/4/2020/z1
7 Geografia Nowa Era T. Rachwał , R. Malarz, M. Szubert

„Planeta Nowa”

906/3/2019/z1
8 Biologia Nowa Era M. Jefimow „Puls życia” 844/3//2020/z1
9 Chemia Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin „Chemia nowej ery” 785/1/2017
10 Fizyka Nowa Era G. Francuz-Ornat , T. Kulawik, M. Nowotny -Różańska  „ Spotkania z fizyka” 885/1/2017
11 Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/4/2020/z1
12 Informatyka Nowa Era G.Koba „Lubię to” 847/4/2020/z1
13 Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak,

„ Szczęśliwi , którzy  czynią dobro”

 

AZ-23-01/20-KI-10/22
14 Religia prawosławna Parafia Prawosławna  Świętego Ducha ks. P. Borowik  „ Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw podręczników dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej w Czartajewie 

rok szkolny 2023/2024

 

 

lp. Przedmiot Wydawnictwo Podręcznik,  tytuł,  autor Nr dopuszczenia
1 Język polski Nowa Era J. Kościerzyńska „ Nowe słowa na start” 907/5/2021/z1
2 Język angielski Nowa Era A. Bandis D. Shotton „ Ten Explorer 8” 837/5/2021/z1
3 Język rosyjski WSiP B. Gawęcka -Ajchel „Echo 8” 805/2/2018
4 Historia Nowa Era R. Śniegocki, A. Zielińska

„Wczoraj i Dziś”

877/5/2021/z1
5 Wiedza o społeczeństwie Nowa Era I. Janicka, A. Janicki „Dziś i jutro” 874/2021/z1
6 Geografia Nowa Era T. Rachwał , D. Szczypiński

„Planeta Nowa”

906/4/2021/z1
7 Biologia Nowa Era B.Sągin, A. Boczarowski  M. Sęktas „Puls życia” 844/4/2021/z1
8 Chemia Nowa Era J. Kulawik, T. Kulawik M. Litwin „Chemia nowej ery” 785/2/2018
9 Fizyka Nowa Era G. Francuz-Ornat , T. Kulawik, M. Nowotny -Różańska  „ Spotkania z fizyka” 885/2/2018
10 Matematyka Nowa Era M. Braun, M. Paszyńska,

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem”

875/5/2021/z1
11 Informatyka Nowa Era G.Koba „Lubię to” 847/5/2021/z1
12 Edukacja dla bezpieczeństwa Nowa Era J. Słoma „ Żyję i działam bezpiecznie” 846/2017
13 Religia katolicka Jedność Ks. K. Mielnicki , E. Kondrak,

E. Parszewska „ Szczęśliwi , którzy zdobywają świętość”

 

AZ-2-02/20
14 Religia prawosławna Prawosławna diecezja Lubelsko-Chełmska I. Kocharz

„Podręcznik do religii prawosławnej”