Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Czartajewie swój początek funkcjonowania datuje na rok 1911, kiedy to matka właściciela majątku czartajewskiego Pani Barbara Wołk prowadziła tajne nauczanie dzieci fornali dworskich i dzieci chłopskich.skanuj
W 1919 roku powstała szkoła państwowa, w której nauczyciele byli opłacani przez państwo, a utrzymywanie ich spoczywało na samorządach.
W latach 1922-24 właściciel posiadłości Czartajewa, Stanisław Wołk wybudował szkołę drewnianą z 4 izbami lekcyjnymi.
W latach 1916-1932 kierowniczką była Pani Anna Górecka.
W 1931 roku Irma Wołk ( żona Stanisława ) otrzymała zezwolenie na postawie budynku drewnianego, z przeznaczeniem go na szkołę.skanuj 1
W okresie okupacji w latach 1939 – 1941 funkcjonowała szkoła z klasami I- V, natomiast w latach 1941 – 1943 nauczanie odbywało się na tajnych kompletach prowadzonych przez Państwa Dudziców. Pan Jan Dudzic był kierownikiem szkoły od 1932 do 1960.
W latach 1944-46 zbudowano w czynie społecznym szkołę w której mieściły się 4 izby lekcyjne, 3 mieszkania dla nauczycieli.
Od 1946 roku funkcjonuje pełna 7 klasowa szkoła podstawowa.
skanuj0002W 1960 roku kierownikiem a następnie dyrektorem szkoły zostaje Pan mgr inż. Bogusław Tatarczuk. Pod jego kierownictwem powstał piętrowy budynek na potrzeby szkoły i Dom Nauczyciela.
W 1986 roku po 26 latach pełnienia funkcji kierownika potem dyrektora placówki w Czartajewie Pan mgr inż. Bogusław Tatarczuk przechodzi na emeryturę.
Nowym Dyrektorem zostaje Pani mgr Lilia Żebrowska, a w 1992 roku powołany zostaje na stanowisku dyrektora jej dotychczasowy zastępca Pan mgr Kazimierz Gietek.
Po wprowadzeniu reformy oświaty w 1999 roku, kiedy reaktywowane zostają gimnazja Pan Dyrektor mgr Kazimierz Gietek powołany zostaje na Dyrektora Gimnazjum Gminnego, a dyrektorem zostaje Pani mgr Maria Jolanta Tatarczuk, która tą funkcję pełniła do 2009 roku.
Mimo ogromnych trudności finansowych ale przy dobrej współpracy z Wójtem Gminy Panem Edwardem Zarembą , radnymi, rodzicami oraz osobami życzliwymi szkole udaje się w 2000 roku doprowadzić do powstania trawiastego boiska szkolnego oraz boiska o nawierzchni asfaltowej.SSA42627
Dzięki staraniom Wójta Gminy Pana Edwarda Zaremby oraz radnych na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Andrzejem Sycewiczem w lipcu 2004 roku rozpoczynają się prace przy budowie sali gimnastycznej trwające do sierpnia 2005 roku.
W maju 2006 roku dokonano rozbiórki starej stołówki szkolnej by w jej miejscu powstał nowy obiekt o wysokim standardzie unijnym.
Wykonano też nową elewację budynku drewnianego i wyłożono kostkę na dziedzińcu szkolnym.
Od 2009 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czartajewie jest Pani mgr Helena Król.
Do dyspozycji uczniów szkoła posiada bardzo duże zaplecze dydaktyczne, które na bieżąco wzbogaca oraz nowoczesną pracownię informatyczną.

Od 2018 roku po kompleksowej modernizacji części drewnianej  szkoły, gruntownej termomodernizacji całego kompleksu szkolnego, wybudowanie łącznika między budynkiem  drewnianym i murowanym szkoły oraz wykonaniu ujednoliconej   elewacji  łączącej wszystkie szkolne budynki  z kotłownią gazową znacznie poprawiło się  funkcjonowanie placówki oraz zmniejszyło koszty jej utrzymania. Na placu wjazdowym przy szkole ułożono kostkę. Zagospodarowano teren przed budynkiem szkolnym od strony głównego wejścia.

  W nowo wybudowanym łączniku znajdują się 5 łazienek, 3 boksy szatniowe i jedna sala służąca jako biblioteka gminna oraz przestrzenny hol wejściowy. Na piętrze dawnego budynku szkolnego znajdują się 4 sale lekcyjne dla uczniów klas I-III.

 Oddziały przedszkolne funkcjonują w 4  salach lekcyjnych na parterze budynku z wydzielonymi sanitariatami dostosowanymi do wieku dzieci. Do dyspozycji dzieci liczne pomoce edukacyjne i zabawki dydaktyczne znajdujące się na holu  jak i w salach lekcyjnych.

Uczniowie  klas IV-VIII uczy się w 6 salach lekcyjnych.   Pracownia komputerowa wyposażona jest w zestaw laptopów do pracy na lekcji z dostępem do internetu, z której zgodnie z planem korzystają wszyscy uczniowie. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w projektory oraz szereg pomocy dydaktycznych, Szkoła posiada 10 monitorów  interaktywnych do pracy na lekcji.

      Sala gimnastyczna z liniaturą do siatkówki oraz piłki ręcznej zamontowanymi bramkami, koszami i drabinkami. Posiada zaplecze w postaci toalet, niezależnych szatni i pomieszczeń z prysznicami.

       Pomieszczenia kuchenne w stołówce szkolnej wyposażone są funkcjonalne sprzęty służące przygotowaniu posiłków uczniom naszej szkoły i dzieciom uczęszczającym do  oddziałów przedszkolnych, uczniom Szkoły Podstawowej w Tołwinie, dzieciom Przedszkola Gminnego w Siemiatyczach i Żłobka Gminy Siemiatycze.

W  bieżącym roku szkolnym  rozpoczęto realizację następnego zadania mającego na celu poprawę warunków pobytu i nauki w szkole uczniów: budowę dwóch boisk: trawiastego i ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych, bieżni, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz placu zabaw dla najmłodszych. Wokół planowane jest zazielenienie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów.