Regulamin

 

 

REGULAMIN KONKURSU „SUPER KLASA”

KONKURS TRWA PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

W KONKURSIE BIORĄ UDZIAŁ KLASY IV-VII

KAŻDY UCZEŃ W KLASIE PRACUJE NA ZWYCIĘSTWO SWOJEJ KLASY W NASTĘPUJĄCYCH DZIEDZINACH:

 • WYNIKI W NAUCE

 • PUNKTY , KTÓRE KLASA ZDOBYWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO SEMESTRU

1. Najwyższa średnia wyników nauczania za semestr +15 pkt.

2. Za każdego ucznia, który osiągnął 4,5-4,74 po + 5 pkt.

3. Za każdego ucznia , który osiągnął co najmniej 4,75 + 10 pkt.

 • FREKWENCJA

1. Osoby, które nie opuściły ani jednego dnia na rzecz klasy otrzymują + 5 pkt.

2. Za najlepszą frekwencję klasa otrzymuje +10 pkt.

 • ZACHOWANIE

1. Uczniowie, którzy mają zachowanie : – wzorowe +15 pkt.

– bardzo dobre +10 pkt.

– dobre + 5 pkt

 • CZYTELNICTWO

1. Jeżeli uczeń nie wypożyczył ani jednej książki klasa otrzymuje po 1 punkcie ujemnym.

2. Za najwyższą średnią w czytelnictwie +15pkt.

3. Za drugie miejsce + 10 pkt.

4. Za trzecie miejsce + 5 pkt.

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

    1. Za najwyższą zebraną kwotę w ciągu półrocza/ roku klasa otrzymuje:

    2. I miejsce -15 pkt

II miejsce-10 pkt

III miejsce -5 pkt

 • UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY

ZA AKTYWNE UCZESTNICTWO W AKCJACH SAMORZĄDU OTRZYMUJE PUNKTY:

  1. Przygotowanie akademii i uroczystości – każdy uczestnik zdobywa po 10 pkt.

  2. Udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski +10p

  3. Za zdobycie nagrody w konkursach szkolnych dodatkowo za

I miejsce +20pkt.

II miejsce +15pkt.

III miejsce 10pkt.

ZA UCZESTNICTWO W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH

   1. Każdy uczestnik otrzymuje za udział 20pkt.

   2. Za miejsce I dodatkowo 20 pkt.

   3. Za miejsce II dodatkowo 15 pkt.

   4. Za miejsce III dodatkowo 10 pkt.

 • MUNDURKI I ZMIANA OBUWIA

1. Za 100% noszenie mundurków klasa otrzymuje 5 pkt na miesiąc

2. Brak mundurków – 1punkt za każdego ucznia.

3. Brak zmiany obuwia , brak worka -1 pkt za każdego ucznia.

 • DYŻURY NA STOŁÓWCE I W SZATNIACH

1. Klasa dyżuruje bez zarzutów + 5pkt.za tydzień

 • 2. Za brak dyżurnych lub niesolidne wykonywanie obowiązków – -5pkt. za każdego dyżurnego.