Plan Pracy SKO

 

 

Plan pracy Szkolnej Kasy Oszczędności

w roku szkolnym 2021 / 2022

 1. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Brańsku- Oddział w Siemiatyczach.
 2. Przyjmowanie nowych członków do SKO.
 3. Udział w akcjach charytatywnych. Współpraca z SU. Wspólne organizowanie i prowadzenie konkursów.
 4. Praca na rzecz środowiska naturalnego:-zbieranie zużytych baterii,-zbieranie nakrętek i przekazywanie ich organizacjom zakupującym sprzęt dla osób niepełnosprawnych,-udział w akcji ,,Sprzątanie Świata ”, ,,Dzień Ziemi”.
 5. Praca na rzecz środowiska lokalnego-współpraca z organizacją ,,Psiemiatycze”, zajmującej się pieskami w przytulisku dla zwierząt-zorganizowanie spotkania, zbiórka karmy i innych akcesoriów dla zwierząt, zachęcanie do adoptowania zwierząt.
 6. Systematyczne prowadzenie dokumentacji.
 7. Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat.
 8. Organizacja konkursów:
 • Konkurs Bożonarodzeniowy we współpracy z
  Samorządem Uczniowskim- grudzień 2021 r .

 • Konkurs literacki i plastyczny: ,,Oszczędzmy-pomagamy… mamie, tacie, planecie Ziemi” ( kl. I-III i IV-VIII) luty / marzec 2022 r.

 • Konkurs wielkanocny we współpracy z Samorządem Uczniowskim-kwiecień 2022 r .

 • Konkurs ,,Widoczny czyli bezpieczny- nasze znaczki odblaskowe” ( kl.I-III ) wykonanie znaczka odblaskowego- maj / czerwiec 2022 r .

 • Konkurs quiz ,,Bezpieczne wakacje” ( kl. IV-VIII ), konkurs drużynowy i indywidualny, czerwiec 2022 r.

 • konkurs indywidualny ,,Mistrz Systematycznego Oszczędzania w roku szkolnym 2021 / 2022”.

 1. Różne formy propagujące oszczędzanie:
 • pogadanki,spotkania z pracownikami Banku Spółdzielczego w Brańsku.
 • rozprowadzanie materiałów reklamowych,
 • wystawki – prac dzieci na gazetce ściennej, w banku.
 1. Podsumowanie konkursów związanych z SKO na apelach szkolnych.
 2. Zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów oraz najlepiej oszczędzających.

Opiekun SKO

Ewa Pura