Nauczyciele

 

Grono pedagogiczne

rok szkolny 2023/2024

 • mgr Helena Król (nauczyciel dyplomowany) – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki
 • mgr Dariusz Dziedzia (nauczyciel dyplomowany)-wychowawca klasy VII nauczyciel wychowania fizycznego,techniki ,informatyki
 • mgr Małgorzata Zinkiewicz (nauczyciel dyplomowany)-wychowawca klasy IB , nauczyciel muzyki
 • ֗mgr Anna Łempicka (nauczyciel mianowany)-wychowawca klasy IA.
 • mgr Iwona Kłopotowska (nauczyciel mianowany)-wychowawca oddziału przedszkolnego
 • mgr Elżbieta Szawkało (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca oddziału przedszkolnego                   
 • mgr Katarzyna Łopaciuk (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy III
 • mgr Katarzyna Boratyńska (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy II
 • mgr Irena Grzeszczuk (nauczyciel dyplomowany) –oddział  przedszkolny
 • mgr Nela Drywulska (nauczyciel dyplomowany) – wychowawca klasy V, nauczyciel historii, plastyki, informatyki i wychowania do życia w rodzinie
 • mgr Anna Kuligowska-Kubeł (nauczyciel dyplomowany) – nauczyciel wychowania fizycznego, religii katolickiej
 • mgr inż. Kheiri Al Ghazali (nauczyciel dyplomowany) – nauczyciel języka angielskiego
 • mgr ks. Krzysztof Matwiejuk (nauczyciel kontraktowy) – nauczyciel religii prawosławnej
 • mgr Marta Gierasimiuk (nauczyciel mianowany)- nauczyciel języka polskiego
 • mgr Krystyna Mantur (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel języka rosyjskiego
 • mgr Elżbieta Czerwiec (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel historii, wos, edb
 • mgr Agnieszka Maciejewska (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel geografii
 • mgr Agnieszka Malinowska (nauczyciel dyplomowany)- nauczyciel biologii i chemii
 • mgr Marcin Stypułkowski (nauczyciel dyplomowany)- wychowawca klasy VI nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Ewa Pura (nauczyciel dyplomowany)- wychowawca klasy VIII-nauczyciel matematyki
 • mgr Barbara Jackowiak – ( nauczyciel kontraktowy ) ,wychowawca oddziału przedszkolnego
 • mgr Paula Marczuk (nauczyciel kontraktowy)-pedagog szkoły, wychowawca świetlicy 
 • mgr Mariusz Porzeziński( nauczyciel mianowany)-nauczyciel fizyki
 • mgr Katarzyna Szewczuk ( nauczyciel dyplomowany), nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy IV
 • Emilia Charyton – nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych