Nowy Rok szkolny 2015/16 w Naszej Szkole

Już po wakacjach! Opaleni, pełni sił do podjęcia szkolnych wyzwań, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły spotkali się w dniu 1 września 2015 roku w sali gimnastycznej.
Zaszczytem dla naszej uroczystości była obecność Wójta Gminy Siemiatycze Pana Edwarda Krasowskiego, który złożył życzenia uczniom, nauczycielom oraz podkreślił jak ważną rolę w funkcjonowanie szkoły wnoszą wszyscy pracownicy obsługi. Uczniowie zaś otrzymali w prezencie z rąk Pana Wójta piłki, by w jeszcze większym stopniu mogli rozwijać swoją sprawność fizyczna.

Miło było gościć liczną grupę rodziców, którzy wraz ze swymi pociechami przeżywali pasowanie na ucznia pierwszej klasy, a jeszcze bardziej tych których dzieci rozpoczęły edukację w oddziale przedszkolnym.

Największe wrażenie zrobił występ dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. Obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez Panie Irenę Grzeszczuk i Katarzynę Boratyńską. Z ogromnym przejęciem i powagą maluchy recytowały swoje wiersze, by udowodnić, że już nie są przedszkolakami ale uczniami i prawdziwymi Polakami. Dopełnieniem ich awansu edukacyjnego było pasowanie przez Panią Dyrektor Helenę Król na pełnoprawnych uczniów.

Gościliśmy też przedstawicielkę Banku Spółdzielczego w Brańsku Panią Magdalenę Suszyńską. Tradycyjnie pierwszoklasiści otrzymali książeczki oszczędnościowe z wkładem początkowym i stali się członkami SKO w Czartajewie. Oprócz tego bank ufundował dzieciom drobne upominki. Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci.

Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym spełnią się wszystkie życzenia składane przez Pana Wójta, Panią Dyrektor i będzie to rok wielu osiągnięć i sukcesów.

Władysława Pierewoj