Plan lekcji na I półrocze 2021/2022

 

Tygodniowy plan lekcji na I semestr roku szkolnego 2021 / 2022 dla klas 1 – 3

 

klasa 1

wych. Łopaciuk

Katarzyna

klasa 2

wych. Zinkiewicz Małgorzata

klasa 3

wych. Boratyńska Katarzyna

Poniedziałek

1

7.50 – 8.35

ed.wczes

j.angielski

ed.wczes

2

8.40 – 9.25

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

3

9.30 – 10.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

4

10.30 – 11.15

j.angielski

ed.wczes

ed.wczes

5

11.30 – 12.15

religia

rel.praw/UE zdw

religia

6

12.30 – 13.15

 

zaj.kor-sport / co 2 tydz

zaj.kor-sport/ co 2 tydz

7

13.20 – 14.05

 

zaj.kor-sport/ co 2 tydz

zaj.kor-sport/ co 2 tydz

Wtorek

1

7.50 – 8.35

ed.wczes

j.angielski

ed.wczes

2

8.40 – 9.25

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

3

9.30 – 10.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

4

10.30 – 11.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

5

11.30 – 12.15

k.zaint

rel.kat

UE ja

6

12.30 – 13.15

UE ja

UE ja

UE zdw

7

13.20 – 14.05

     
8

14.10 – 14.55

     

Środa

1

7.50 – 8.35

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

2

8.40 – 9.25

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

3

9.30 – 10.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

4

10.30 – 11.15

wf

ed.wczes

j.angielski

5

11.30 – 12.15

rel.praw/UE zdw

religia

religia

6

12.30 – 13.15

   

UE robot

7

13.20 – 14.05

   

UE robot

Czwartek

1

7.50 – 8.35

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

2

8.40 – 9.25

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

3

9.30 – 10.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

4

10.30 – 11.15

ed.wczes

ed.wczes

wf

5

11.30 – 12.15

gimn.korek

gimn.korek

k.zaint

6

12.30 – 13.15

     
7

13.20 – 14.05

     
8

14.10 – 14.55

     

Piątek

1

7.50 – 8.35

ed.wczes

ed.wczes

j.angielski

2

8.40 – 9.25

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

3

9.30 – 10.15

ed.wczes

ed.wczes

ed.wczes

4

10.30 – 11.15

j.angielski

wf

ed.wczes

5

11.30 – 12.15

rel.kat

k.zaint

 
6

12.30 – 13.15

zaj.kor-sport/ co 2 tydz

   
7

13.20 – 14.05

zaj.kor-sport/ co 2 tydz

   

 

klasa 4

wych Stypułkowski Marcin

klasa 5

wych. Dziedzia Dariusz

Klasa 6

wych. Pura Ewa

Poniedziałek

1

7.50 – 8.35

godz.wych

 

informatyka

 

muzyka

 

2

8.40 – 9.25

wych.fiz

 

technika

 

j.angielski

 

3

9.30 – 10.15

matematyka

 

j.polski

 

j.polski

 

4

10.30 – 11.15

technika

 

j.polski

 

informatyka

 

5

11.30 – 12.15

j.polski

 

wych.fiz

 

plastyka

 

6

12.30 – 13.15

rel.kat

 

UE teat-rec

 

zdw j.pol

 

7

13.20 – 14.05

rel.kat

 

UE teat-rec

 

k. j.ros

 

Wtorek

1

7.50 – 8.35

muzyka

 

biologia

 

technika

 

2

8.40 – 9.25

matematyka

 

geografia

 

matematyka

 

3

9.30 – 10.15

j.angielski

 

matematyka

 

wych.fiz

 

4

10.30 – 11.15

j.polski

 

wych.fiz

 

j.angielski

 

5

11.30 – 12.15

wych.fiz

 

godz.wych

 

j.polski

 

6

12.30 – 13.15

UE sz.pl

 

UE lab g

 

UE zkom

 

7

13.20 – 14.05

UE sz.pl

 

UE szachy

 

UE zwm

 

8

14.10 – 14.55

UE j.ang

 

UE szachy

 

UE lab g

 

Środa

1

7.50 – 8.35

matematyka

 

wych.fiz

 

historia

 

2

8.40 – 9.25

historia

 

matematyka

 

wych.fiz

 

3

9.30 – 10.15

wdż

 

j.angielski

 

biologia

 

4

10.30 – 11.15

przyroda

 

j.polski

 

matematyka

 

5

11.30 – 12.15

wych.fiz

 

muzyka

 

j.angielski

 

6

12.30 – 13.15

rel.praw/k.mat/zdwjp

   

religia

   

religia

   

7

13.20 – 14.05

rel.praw/zdw mat

   

religia

   

religia

   

Czwartek

1

7.50 – 8.35

j.polski

 

j.angielski

 

wych.fiz

 

2

8.40 – 9.25

j.polski

 

wych.fiz

 

godz.wych

 

3

9.30 – 10.15

informatyka

 

historia

 

matematyka

 

4

10.30 – 11.15

j.angielski

 

matematyka

 

j.polski

 

5

11.30 – 12.15

matematyka

 

j.polski

 

j.polski

 

6

12.30 – 13.15

UE robot/UEzwjp

   

UE mat

 

UE zwjp

 

7

13.20 – 14.05

UE robot/UEzwmat

   

UE j.niem

 

UE teat-rec

 

8

14.10 – 14.55

UE zprzyr

 

UE j.niem

 

UE teat-rec

 

Piątek

1

7.50 – 8.35

j.polski

 

matematyka

 

matematyka

 

2

8.40 – 9.25

j.angielski

 

j.polski

 

j.polski

 

3

9.30 – 10.15

wych.fiz

 

historia

 

geografia

 

4

10.30 – 11.15

plastyka

 

j.angielski

 

historia

 

5

11.30 – 12.15

przyroda

 

plastyka

 

wych.fiz

 

6

12.30 – 13.15

zaj.kor-sport

 

UE zwm/UE zwjp

   

wdż

 

7

13.20 – 14.05

zaj.kor-sport

 

zaj.sport/

 

zdw mat

 

 

klasa 7a

wych. Pierewoj Władysława

klasa 7b

wych. Gierasimiuk

Marta

klasa 8a

wych. Drywulska

Nela

klasa 8b

wych. Kuligowska – Kubeł Anna

Poniedziałek

1

7.50 – 8.35

chemia

 

historia

 

j.polski

 

wych.fiz

 

2

8.40 – 9.25

j.polski

 

chemia

 

historia

 

matematyka

 

3

9.30 – 10.15

religia

   

religia

   

wych.fiz

 

biologia

 

4

10.30 – 11.15

wych.fiz

 

j.polski

 

religia

   

religia

   

5

11.30 – 12.15

historia

 

matematyka

 

j.angielski

 

j.polski

 

6

12.30 – 13.15

matematyka

 

j.rosyjski

 

godz.wych

 

wos

 

7

13.20 – 14.05

plastyka

 

k j.pol/UE zwm

   

UE ja

 

historia

 

Wtorek

1

7.50 – 8.35

biologia

 

geografia

 

fizyka

 

wych.fiz

 

2

8.40 – 9.25

j.angielski

 

wych.fiz

 

chemia

 

fizyka

 

3

9.30 – 10.15

j.polski

 

fizyka

 

geografia

 

chemia

 

4

10.30 – 11.15

fizyka

 

godz.wych

 

matematyka

 

godz.wych

 

5

11.30 – 12.15

geografia

 

muzyka

 

j.polski

 

matematyka

 

6

12.30 – 13.15

dor.zaw

 

matematyka

 

wych.fiz

 

j.polski

 

7

13.20 – 14.05

wych.fiz

 

j.angielski

 

zdw j.p/kjp

   

k.geogr/ zdwmat

   

8

14.10 – 14.55

wych.fiz

 

plastyka

 

UE egzmat/UE zwjp

 

 

UE egzmat

 

Środa

1

7.50 – 8.35

chemia

 

j.angielski

 

j.polski

 

informatyka

 

2

8.40 – 9.25

j.polski

 

chemia

 

j.angielski

 

historia

 

3

9.30 – 10.15

j.polski

 

wych.fiz

 

religia

   

religia

   

4

10.30 – 11.15

religia

   

religia

   

biologia

 

j.polski

 

5

11.30 – 12.15

godz.wych

 

historia

 

matematyka

 

j.polski

 

6

12.30 – 13.15

matematyka

 

j.polski

 

wych.fiz

 

wdż

 

7

13.20 – 14.05

zaj.sport/UE zwjp

   

matematyka

 

wdż

 

j.angielski

 

Czwartek

1

7.50 – 8.35

j.rosyjski

 

fizyka

 

chemia

 

edb

 

2

8.40 – 9.25

fizyka

 

j.rosyjski

 

edb

 

chemia

 

3

9.30 – 10.15

j.polski

 

j.angielski

 

fizyka

 

j.rosyjski

 

4

10.30 – 11.15

matematyka

 

biologia

 

wos

 

fizyka

 

5

11.30 – 12.15

informatyka

 

wych.fiz

 

j.angielski

 

matematyka

 

6

12.30 – 13.15

muzyka

 

matematyka

 

j.rosyjski

 

j.angielski

 

7

13.20 – 14.05

j.angielski

 

j.polski

 

matematyka

 

wych.fiz

 

8

14.10 – 14.55

zwmat

 

zdw j.pol

 

informatyka

 

UE ja/ UE zdwm

   

Piątek

1

7.50 – 8.35

geografia

 

informatyka

 

wych.fiz

 

j.rosyjski

 

2

8.40 – 9.25

wych.fiz

 

geografia

 

j.rosyjski

 

matematyka

 

3

9.30 – 10.15

j.angielski

 

j.polski

 

j.polski

 

wych.fiz

 

4

10.30 – 11.15

j.rosyjski

 

j.polski

 

j.polski

 

geografia

 

5

11.30 – 12.15

historia

 

biologia

 

matematyka

 

j.polski

 

6

12.30 – 13.15

biologia

 

wych.fiz

 

wos

 

j.angielski

 

7

13.20 – 14.05

matematyka

 

dor.zaw

 

historia

 

wos

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *