Nowe procedury opłat za dożywianie obowiązują od 1 stycznia 2017 roku

Wpłaty za dożywianie

Za miesiąc  styczeń  2017 roku płacimy dopiero w styczniu.

Nie płacimy w grudniu!

Opłata za dożywianie w stołówce szkolnej za  14 dni żywieniowych:

 • kwota za śniadania 21 zł ( słownie: dwadzieścia jeden złotych ),
 • kwota za obiady 28 zł ( słownie: dwadzieścia osiem złotych ),
 • kwota za podwieczorek 14 zł ( słownie: czternaście złotych ).

Za styczeń płacimy w styczniu od 1 do 5 stycznia.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie

17 – 300 Siemiatycze ul. Szkolna 4

 Nr konta : 05809200010004658720000020

     W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka  oraz miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Czartajewie  informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy
o centralizacji podatku VAT i związaną z tym koniecznością obrotu bezgotówkowego od 1 stycznia 2017 obowiązują następujące zasady dla uczniów korzystających z dożywiania w stołówce szkolnej:

 1. Wpłaty za dożywianie należy dokonywać drogą elektroniczną lub przelewem bankowym wpisując w tytule przelewu nazwisko i imię dziecka oraz miesiąc i rok, za który dokonywana jest wpłata.

Np. Kowalski Jan – opłata za dożywianie za miesiąc styczeń 2017

 1. Koszt jednego: śniadania 1,50 zł, obiadu 2,00 zł i podwieczorka 1,00.

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa w Czartajewie

17 – 300 Siemiatycze

ul. Szkolna 4

Nr konta : 05809200010004658720000020

 1. Procedury postępowania:
 • do 28 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy intendentka szkolna przygotowuje informację o kwocie wpłaty za dożywianie  na kolejny miesiąc;
 • uczeń otrzymuje kartkę z informacją o wysokości opłaty za dożywianie z danymi do przelewu;
 • rodzice obowiązkowo dokonują wpłaty od 1  do 5 dnia każdego miesiąca żywieniowego;
 • wpłaty za dożywianie dokonujemy w miesiącu żywieniowym np.  za styczeń płacimy w styczniu od 1 do 5 stycznia.
 1. Nie dotyczy uczniów korzystających z obiadów finansowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *