EDUKACJA PROZDROWOTNA NA LEKCJI BIOLOGII W KLASIE 8

 

Dziewczęta i chłopcy na lekcji biologii w klasie 8 podczas omawiania treści z zakresu dziedziczenia cech – zapoznali się z konsekwencjami oddziaływania czynników mutagennych na organizm człowieka. Opracowali własne ,,ulotki prozdrowotne”, których celem było uwrażliwienie młodszych kolegów i koleżanek na zagadnienia prawidłowej profilaktyki prozdrowotnej. Prace uczniów zostały umieszczone na drzwiach do pracowni biologiczno – chemicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *