Działalność Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie w trakcie trwania pandemii COVID-19

 

 

Działalność Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czartajewie w trakcie trwania pandemii COVID-19

Z dniem 11 maja 2020 r. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czartajewie wznowił działalność opiekuńczo- wychowawczą w godzinach od 6.30 do 16.30. Potrzebę opieki zgłosiło 13 rodziców. Przed otwarciem placówki zostały ustalone procedury z którymi rodzice zostali zapoznani. Konieczność wprowadzenia reżimu sanitarnego zgodnie z ustalonymi procedurami, wynika z zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom jak i pracownikom przebywającym w placówce. Zgodnie z wytycznymi (MEN i GIS) oddziały przedszkolne zostały przygotowane do przyjęcia dzieci. Kadra starannie, stosując się do wytycznych przygotowała pomieszczenia w których przedszkolaki mogą bezpiecznie spędzić czas. Dzieci mają dostęp do pomocy dydaktycznych oraz zabawek umożliwiających ciekawe spędzenie czasu w naszej placówce z zachowaniem wszelkiego bezpieczeństwa (zabawki których nie da się codziennie zdezynfekować zostały usunięte z sal). Każdego dnia realizowane są zajęcia dydaktyczne, które wplatamy w rytm funkcjonowania oddziałów. Pracownicy pilnują aby wszelkie zobowiązania były dopełnione, prowadzą odpowiednią dokumentację (związaną z dezynfekcją i pomiarem temperatur). Grupy mają ustalony harmonogram korzystania z dostępnych pomieszczeń z zachowaniem odstępu/dystansu między dziećmi.

IMG_20200513_084502 (Copy) IMG_20200513_085035 (Copy) IMG_20200513_085100 (Copy) IMG_20200513_085222 (Copy) IMG_20200513_093901 (Copy) IMG_20200513_095531 (Copy) IMG_20200513_095700 (Copy)IMG_20200513_102714 (Copy)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *