“Umiem pływać”

W Naszej Szkole rozpoczęła się realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, który  zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. W programie uczestniczą uczniowie klas II – III z naszej szkoły. Wyjazdy do Pływalni Miejskiej “Wodnik” w Bielsku Podlaskim odbywają się w piątki, a opiekę nad dziećmi sprawują: wychowawczyni kl. IIa mgr Małgorzata Zinkiewicz i wychowawczyni kl. IIb mgr Anna Marcinkiewicz.

Projekt łączy w sobie “przyjemne z pożytecznym” dzieci nabywają podstawowe umiejętności pływackie i w atrakcyjnej formie, aktywnie spędzają czas wolny.

Zajęcia prowadzone w ramach Projektu finansowane są z środków FZSdU, a Urząd Gminy Siemiatycze finansuje dojazdy na pływalnię do Bielska Podlaskiego.