ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

Jak wiemy, tak jak w życiu codziennym tak i w szkole musimy podporządkować się obowiązującym zasadom.

Wszystkim nam zależy na tym , aby nauka i praca odbywała się w bezpiecznych warunkach. Aby te warunki zabezpieczyć , dziękuję wszystkim, którzy podejmują działania, które to bezpieczeństwo zapewniają.

Nauka i praca musi odbywać się zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi oraz wytycznymi MEN, MZ i GIS.

Drodzy uczniowie , mam nadzieję po kilkumiesięcznym okresie kształcenia zdalnego i krótkim pobycie w szkole przed wakacjami z chęcią wracacie do szkoły.

Powrót do szkoły wymaga od Was więcej samodyscypliny i odpowiedzialności . Musicie zrozumieć że nowe zasady obowiązujące w szkole maja wam zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo. Proszę, abyście skrupulatnie je przestrzegali, ponosicie odpowiedzialność za siebie i za innych. Na początku roku szkolnego życzę wam ciekawych lekcji, poznania nowych wiadomości , zdobycia kolejnych umiejętności i radości z osiąganych sukcesów.

Nauczycielom życzę wielu sukcesów i pomyślnej realizacji planów zawodowych. Wszystkim pracownikom szkoły życzę satysfakcji i radości z wykonywanej pracy., jednocześnie prosząc o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez uczniów zasad higieny osobistej i rekomendowanych zachowań.

Rodzicom dziękuję za współpracę , wsparcie , cenne uwagi i obopólne zrozumienie w czasie kształcenia na odległość. Wyrażam nadzieję, że z równym powodzeniem będzie ona kontynuowana w rozpoczynającym się roku szkolnym , podczas tradycyjnego modelu nauki.

Wszystkim życzę spokojnego , dobrego roku szkolnego 2021/2022.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

– dzieci uczęszczające do szkoły muszą być zdrowe

– stosowanie podstawowych zasad higieny , mycie i dezynfekcja rąk ,

-Obowiązek noszenie maseczek w częściach wspólnych w czasie przerw, przed i po lekcjach,

– w salach lekcyjnych oraz na stołówce szkolnej podczas spożywania posiłków nie ma takiego obowiązku,

– zakaz wstępu do szkoły dla osób postronnych wyjątek stanowią uzasadnione przypadki, ( dezynfekcja rąk i zasłanianie ust i nosa),

– osoby wchodzące do szkoły , które nie są uczniami i pracownikami , wpisują się do „księgi ewidencji wejść”

– zachowanie dystansu społecznego wobec siebie,

-korzystanie z własnych przyborów do pisania , rysowania , książek /ćwiczeń,

– rodzice /opiekunowie nie powinni wchodzić do szkoły, za wyjątkiem sytuacji szczególnych oraz wyjątek stanowią rodzice uczniów klas Pierwszych do 11 września oraz opiekunowie uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego z zachowaniem zasad jeden opiekun z dzieckiem, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i stosowanie środków ochronnych : osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk,

– uczeń nie może wnosić przedmiotów zbędnych poza przyborami do nauki,

Zachowanie dystansu społecznego w szatni , stałe przyporządkowane miejsce uczniowi , kapcie , buty w worku , zakaz pozostawiania luzem na posadzce w szatni,

– zasady na stołówce , wejścia na stołówkę zgodnie z harmonogramem stałe miejsce ,

– przerwy w mare możliwości spędzane na świeżym powietrzu

DSC07141 (Copy) DSC07142 (Copy) DSC07143 (Copy) DSC07144 (Copy) DSC07145 (Copy) DSC07146 (Copy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *