REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Wiosna, ach, to Ty”

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Wiosna, ach, to Ty”

1. Organizatorzy konkursu:

Marta Gierasimiuk

Katarzyna Szewczuk

2. Temat przewodni: wybrany wiersz o tematyce wiosennej

3.Cele konkursu:

– rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji

– rozwijanie zdolności recytatorskich

– promowanie talentów uczniów

– upowszechnianie kultury żywego słowa

– motywowanie uczniów do występów publicznych

– popularyzacja literatury pięknej

4. Zasady i warunki uczestnictwa

– konkurs odbędzie się 28 marca 2023r.

– zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

* klasy 1-3 szkoły podstawowej (do 5 uczestników z klasy)

* klasy 4-8 szkoły podstawowej (do 3 uczestników z klasy)

– uczniowie wybierają dowolny wiersz o wiośnie

– chęć uczestnictwa zgłaszają wychowawcom(klasy 1-3) lub nauczycielkom języka polskiego( klasy 4-8) do 03 marca 2023r.

5. Kryteria oceny recytacji

– wybór utworu w kontekście tematu konkursu

– opanowanie pamięciowe tekstu

– interpretacja głosowa (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza)

– ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt)

Na uczestników konkursu recytatorskiego czekają dyplomy oraz nagrody.

Wszyscy uczniowie otrzymają oceny za udział w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *