„Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew”

 

 

Szanowni Rodzice

Zakończono negocjacje projektu skierowanego do najmłodszych dzieci w Szkole Podstawowej w Czartajewie – „Dodatkowe zajęcia w OWP Czartajew”

Oznacza to dodatkowe – 246 tys. zł. na zajęcia dodatkowe w zakresie kształcenia i rozwijania u 60 dzieci w 3 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Czartajewie kompetencji kluczowych i właściwych postaw. Ruszamy 01 września 2020 roku.

W Szkole Podstawowej w Czartajewie zapewnimy w roku szkolnym 2020/2021 opiekę dla 60 dzieci w wieku 3-6 lat.

Wszystkie dzieci skorzystają z zajęć teatralnych, plastycznych, języka angielskiego, muzyczno-ruchowych, matematyczno-przyrodniczych. Dzieci 5 i 6 -letnie skorzystają dodatkowo z nauki pływania, karate oraz zajęć z kodowania. Dzieci wymagające wsparcia będą uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Do realizacji każdego rodzaju zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, łącznie za kwotę 90 tys. zł. Przewidziano między innymi zakup laptopów, tabletów, programów edukacyjnych do prowadzenia zajęć, pomoce do nauki kodowania czy magiczny dywan, który będzie wykorzystywany między innymi przy nauce języka angielskiego. Zaplanowano 2 wyjazdy do Teatru Lalek w Białymstoku.

Zajęcia będą finansowane ze środków unijnych Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Rodzice

Zakończono negocjacje projektu skierowanego do uczniów kl. I-VIII Szkoły Podstawowej w Czartajewie „Budujemy kompetencje w Szkole Podstawowej w Czartajewie”.

Projekt będzie realizowany przez najbliższe dwa lata.

W ramach projektu przewidziano:

– stypendia w wysokości 500 zł. na ucznia, przyznawane na okres 10 miesięcy dla 5 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 i 5-ciu uczniów w roku szkolnym 2021/2022. Podstawą przyznania będą wyniki z matematyki, informatyki, przyrody, osiągnięte w poprzednim roku szkolnym.

– wycieczki edukacyjne w tym 2 wycieczki do Teatru Dramatycznego w Białymstoku, 4 wycieczki do Teatru Lalek w Białymstoku, 4 wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, 2 do Obserwatorium Metrologicznego, 2 do Narwiańskiego Parku Narodowego, 2 do Muzeum Karykatury.

– zakup pomocy dydaktycznych do realizacji dodatkowych zajęć za kwotę około 70 tys. zł.

– zakup wyposażenia pracowni komputerowej oraz laptopów dla uczniów kl. I i II za kwotę około 140 tys. zł.

– dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w tym zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.

– dodatkowe zajęcia dla uczniów kl. VIII, przygotowujące do egzaminu oraz doradztwo edukacyjne.

– dodatkowe zajęcia: szachy, plastyczne, Mały Odkrywca, Mój przyjaciel robot, z języka angielskiego, z języka niemieckiego, teatralno-recytatorskie, laboratorium geograficzne, zajęcia

z matematyki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *